Hỏi: Uống Dạ Dày Happy khi nào thì tốt?

Hỏi: Em làm công việc hay phải di chuyển nên nhiều lúc hay bị quên uống thuốc, em muốn hỏi là em có thể uống Dạ Dày Happy khi nào thì tốt để vừa tiện cho công việc và vẫn có […]