Uống Dạ Dày Happy có nóng không?

Câu Hỏi: Uống dạ dày happy có gây nóng không thế? (Chị Hoàng Thị Huyền – Hà Nội – 1974)                                       […]