Nguồn gốc của viên uống Dạ Dày Happy?

Câu Hỏi:   Cho tôi hỏi nguồn gốc của viên uống Dạ Dày Happy và mua ở đâu thế? (Chị Cấn Đức Thành-1980)                                       […]